برای ارتباط با مهندس نیک می­ توانید از راه­ های ارتباطی زیر اقدام نمایید:

صاحب امتیاز : شرکت توسعه اندیشان بهار سبز

کد پستی: 3386154499

آدرس: پیشوا- شهرک صنعتی- محمود آباد نو- خیابان شهید کریمی – پلاک 70